19 กรกฎาคม 2549

 

  19 กรกฎา วันทวีธาภิเศก

 พวกเราชาวทวีธาภิเศก นามโรงเรียนเราเป็นเอกในเรื่องแห่งการศึกษา

สถาบันเราได้เรียนรู้ในวิชา เพิ่มพูนสติปํญญาให้เราเลี้ยงชีพสืบไป

พวกเราสามัคคีกลมเกลียว รวมเป็นพลังยึดเหนี่ยว เราอยู่อย่างสดใส

สถาบันเราร่ำลือระบือไปไกล ไม่เคยน้อยหน้าผู้ใด ให้เรารักษาศักดิ์ศรี

อยู่กันดุจดั่งญาติมิตร มีความสนิทเหมือนน้องพี่

ผูกผันสมานไมตรี จงอย่าได้มีวันแยกแตกสลาย

เราจากกันไม่มีวันลืมเลือน ยังดำรงความเป็นเพื่อน ชูเชิดเกียรติกำจาย

รวมทั้งครูบาอาจารย์ท่านหญิงและ ศิทย์อภิวันท์เทิดไว้ตราบจนชีวิตจะมลาย

 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: