ประกาศผลคะแนนแบบประกวดโลโก้ชมพู่ฤทัย

 

รายชื่อคณะกรรมการสำหรับโครงการประกวดออกแบบโลโก้สโมสรฟุตบอลชมพู่ฤทัย

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่1 นายเอกสิทธิ์ (กัปตันทีม และผู้เชี่ยวชาญสาขาทรัพยากรบุคคล) กรรมการตัดสินภาพรวมทั้งหมดของแบบประกวด

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่2 นายธวัชชัย (วิศวกร) กรรมการตัดสินองค์ประกอบศิลป์รวมถึงโครงสร้างทางสถาปัตย์ในความเป็นโลโก้สโมสรฟุตบอล

 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่3 นายราเมศร์ (ข้าราชการ ซี5) กรรมการตัดสินความเป็นระเบียบแบบแผน คุณลักษณะ และความเหมาะสมของการเป็นโลโก้สโมสรฟุตบอล

 

ผลการรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสาม

 

(เอก)คะแนนรวม

(ปิ๋ว)คะแนนรวม

(เมศร์)คะแนนรวม

คะแนนรวม

แบบที่1 โก๋เงียบ

32

15

33

80

แบบที่2 โก๋อุย

33

14

34

81

แบบที่3 โก๋แก่

42

15

42

99

แบบที่4 โก๋เขียว

37

15

26

78

แบบที่5 โก๋ตุ๊ก

40

15

39

94

แบบที่6 โก๋กวง

42

14

43

99

แบบที่7 อัศวเทพ

40

15

40

95

แบบที่8 โก๋เชษฐ์

31

15

23

69

แบบที่9 ซ้อน้ำ

34

15

24

73

แบบที่10 โก๋อ้วน

28

15

24

67

แบบที่11 โก๋เซี๊ยะ

37

9

25

71

แบบที่12 น้อง

39

9

22

70

แบบที่13 เซี๊ยะ+น้อง

33

9

19

61

แบบที่14 โก๋อ้วน

11

11

11

33

แบบที่15 โก๋เสก

33

12

20

65

แบบที่16 โก๋เชษฐ์

30

12

15

57

 

หากผู้ส่งแบบประกวดท่านใดต้องการดูคะแนนย่อยในแต่ละหัวข้อการให้คะแนน ทางคณะกรรมการมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้โดยละเอียดครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: