แถลงการณ์#74

 
เนื่องจากมีความผิดพลาดทางเทคนิคและความไม่พร้อมของสมาชิกบางท่าน ทำให้วันเสาร์ที่ผ่านมา(10 ตค.)ไม่ได้มีการกินเลี้ยงโต๊ะแชร์อย่างที่ควรจะเป็น ทำให้ต้องมีการตัดสินใจเลื่อนการกินเลี้ยงโต๊ะแชร์ออกไปอีก1สัปดาห์
 
ดังนั้นแล้ว กำหนดการใหม่ก็คือ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00น. สถานที่ สมาคมถั่วงอก
 
ครั้งนี้ ไม่มีเลื่อน ใครมีปัญหา ไม่ไป หรือไปไม่ได้ ช่างมึง!!
 
แจ๋ว..ววววววววว
 
พริ้วไหว (เจ้ากรมถั่วงอก)
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: